Ретроспектива на прилепското стопанство 1981-1993

Ретроспектива на прилепското стопанство 1981-1993

Повеќе
27 декември 1981: „Прилепското стопанство годинава“ - „Нова Македонија“

За животот и смртта на Ордан Михајловски – Оцка

Револуционерно минато: Литература, Паганини и револуција

Повеќе
„Стремеж“, бр. 1 од 1.I.1965 година

Петар Башески

Петар Башески

Повеќе
Петар Башески

Основно музичко училиште „Ордан Михајлоски – Оцка“

Основното музичко училиште „Ордан Михајлоски – Оцка“

Повеќе
1994: Наставничкиот колегиум при основното музичко училиште „Ордан Михајлоски - Оцка“

Милојко Коруноски

МИЛОЈКО КОРУНОСКИ

Повеќе
1996: Милојко Коруноски

Никола Небрежанец

НИКОЛА НЕБРЕЖАНЕЦ

Повеќе
1996: Никола Небрежанец