ОУ „Рампо Левката“, генерација 2010/11 година

ОУ „Рампо Левката“, генерација 2010/11 година…

Повеќе
Учебна 2010/11: Ученици при ОУ „Рампо Левката“

Прилепските минерали

Прилепските минерали

Повеќе
Зелени кристали на Епидот врз чадлив Албит со делови од пирит - Дуње

Дане Стојанов

Дане Стојанов од Крапа

Повеќе
Дане Стојанов

Жичарницата Дреново – Прилеп 1916/17 година

ЖИЧАРНИЦАТА ДРЕНОВО – ПРИЛЕП

Повеќе
1917: Жичарницата кај градските гробишта...

Алампиоска Блага

Алампиоска Блага

Повеќе
За жал сеуште немаме фотографија од Алампиоска Блага

Пругата Градско – Прилеп – Битола

ПРУГАТА ГРАДСКО – ПРИЛЕП

Повеќе
1917: Железничката станица во Градско