1961/62: Милан Башески-Баше со соучениците од III одделение во ОУ „Свети Климент Охридски“ во Варош.

ОУ „Свети Климент Охридски“, Варош

ОУ „Свети Климент Охридски“, Варош

Нема Коментари

Коментирај