1968/69: Ученици од VI одделение од ОУ „Стив Наумов“ во село Бешиште со учителот Стојко Манчески.

ОУ „Стив Наумов“, село Бешиште

ОУ „Стив Наумов“, село Бешиште

Нема Коментари

Коментирај