1961/62: Ученици од ОУ „Стале Попов“ од Витолиште, подрачна паралелка во Живово, со учителот Јанче Милески.

ОУ „Стале Попов“, село Витолиште

ОУ „Стале Попов“, село Витолиште

Нема Коментари

Коментирај