Учебна 1971/72 : Ученици од VIб при ОУ „Манчу Матак“ во с. Кривогаштани со наставничката Билјана Маркоска

ОУ „Манчу Матак“, Кривогаштани

ОУ „Манчу Матак“, Кривогаштани

Нема Коментари

Коментирај