„Нова државна народна школа Краљевића Марка, подигнута 1928 године“

ОУ „Крал Марко“

ОУ „Крал Марко“

Нема Коментари

Коментирај