1969: Учениците при ОУ Климент Охридски сликани на Авала...

ОУ „Свети Климент Охридски“, екскурзии

ОУ „Свети Климент Охридски“, екскурзии