1980/81: I-в одделение, учителка Вера Трајкоска.

ОУ „Гоце Делчев“, генерации 1980-1989

ОУ „Гоце Делчев“, генерации 1980-1989

Нема Коментари

Коментирај