30те години од минатиот век: Ученици од I одделение во училиштето сместено во поранешната железничка станица

ОУ „Браќа Миладинови“, село Алинци

ОУ „Браќа Миладинови“, село Алинци

Нема Коментари

Коментирај