Март 1943: Книга за учениците од ОУ „Браќа Миладинови“

Книга за учениците од ОУ „Браќа Миладинови“ за учебната 1943/44 година

Книга за учениците кои подлежат на задолжително образование при ОУ „Браќа Миладинови“  за учебната 1943/44 година

Во книгата на задолжително образование при ОУ „Браќа Миладинови“  за учебната 1943/44 година запишани се вкупно 210 ученици, од кои 203 „Бугари“ (Македонци) и 7 „Мухамеданци“ (Турци):

- 6 ученици родени во 1930 година
- 11 ученици родени во 1931 година
- 39 ученици родени во 1932 година
- 63 ученици родени во 1933 година
- 46 ученици родени во 1934 година
- 28 ученици родени во 1935 година
- 17 ученици родени во 1936 година

Нема Коментари

Коментирај