Македонски научен институт

Михаил Иванов

Михаил Мирчев Иванов е прочуен македонски лекар, бактериолог.

Михаил Иванов е роден во 1866 година во Прилеп. Основното образование го стекнал во родниот град. Во 1880 година ја напуштил Македонија и заминал за Бугарија, каде што завршил VI клас на I Софиска машка гимназија. Во 1891 година завршил медицина во Цюрих. Се вратил во Бугарија и работел како воен лекар до 1892 година. Специјализирал во Германија при Роберт Кох.

Се вратил во Софија при крајот на 1893 година и го формирал и раководел со Бактериолошкиот институт, на чие чело, со мали прекини, бил до пензионирањето во 1920 година. Во 1896 година заминал за Париз, каде што учел бактериологија при Пастеровиот институт при Илја Мечников и Емил Ру. Потоа ја основал и својата бактериолошка лабораторија.

Бил редактор на списанијата „Медицински напредок“ (1900-1902) и „Бугарски лекар“ (1905-1915 и 1921-1924). Од 1909 до 1912 година бил член на Врховниот медицински совет, а во 1924 година, непосредно пред својата смрт, бил назначен за негов претседател. За време на Балканската војна добил големи заслуги за заштитата на населението од колера и тифус, формирајќи подвижна лабораторија за лекување на болните од инфекциски заболувања. Служел и како епидемиолог во Првата одделна армија. Тој е изумител и производител на првиот противдифтериски серум во Бугарија. За време на Првата светска војна организирал производство на противколерна вакцина, со која се снабдувала армијата. Открил вибрион, кој е наречен според неговото име – Vibrio Ivanovi.

Бил член на Македонскиот научен институт. Михаил Иванов починал во 1924 година.

Нема Коментари

Коментирај