Ноември 1988: „Металмонт - Сервис за земјоделска механизација“, Народен Глас

Металмонт

„Слобода“ („Металмонт“) е формирана во 1986 година и функционирала како лимарско-браварска задруга. Во 1988 година го менува името во „Металмонт“, која дејтвувала како инсталерска и метало-монтажерска организација.

Нема Коментари

Коментирај