Локалитетот „Поткули – Варош“

Кантарос од локалитетот Поткули, Варош, III век пред нашата ера.

Локалитетот „Поткули – Варош“ е некропола од подоцнежниот римски период, богата со гробни прилози од накит и керамички садови.

Нема Коментари

Коментирај