1991: КУД „Моминок“ сликани со колеги од другите балкански земји во Ешме (Турција)

КУД „Моминок“

КУД „Моминок” е формирано во 2003 година. Денес брои околу 100 членови во играорната, музичката и пејачката секција.
Друштвото работи под патронство на Центарот за култура „Марко Цепенков“ а е финансирано и од Министерството за култура.

Нема Коментари

Коментирај