Илија Бешков: „Крали Марко ја обиколува земјата за еден ден“

Крали Марко во илустрациите на Илија Бешков

Крали Марко во илустрациите на Илија Бешков објавени во првиот том од книгата „Приказен свет (Светот на приказните) – Крали Марко по народните песни“ напишана од Ангел Каралијчев во 1943 година.

Голема благодарност до Иво Ников

Нема Коментари

Коментирај