„Краљевић Марко у песни и причи...“

Крале Марко во песна и приказна

Книгата „Крале Марко во песна и приказна“ припаѓа на збирката за деца и млади „Златна Книга“ која почнала да се печати во 1930 година, со тоа што секоја година од печат се појавувале по 10 изданија на книги за деца и млади.
Во едицијата „Златна Книга“ исклучително вредни се илустрациите на рускиот емигрант Владимир Жедрински…

Нема Коментари

Коментирај