1928: Василка Башеска Караџоска и Киро Караџоски

Киро Караџоски

Киро Караџоски бил единствениот сопственик на печатница во Прилеп до војната. По ослободувањето, печатницата му е конфискувана и со неговата опрема е формирана државната печатница „11 октомври“ во Прилеп Прилеп.

Нема Коментари

Коментирај