1955/56: ОУ „Гоце Делчев“ (сега ОУ „Кире Гаврилоски-Јане“).

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, карневали

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, карневали

Нема Коментари

Коментирај