20 септември 1991: „Ревија на расни љубимци “ - „Народен Глас“

Кинолошко друштво – „Прилеп“

Кинолошкото друштво – „Прилеп“ е едно од најстарите друштва а воедно и од водечките друштва во Македонија.

Од 1990 година, во рамките на Југославија е организатор на првата Сојузна изложба на расни кучиња, по што продолжува традиционално, секоја година да организира киноложки изложби.

Изложбите на Кинолошкото друштво „Прилеп“, секогаш важат за едни од најдобро организираните и затоа се едни од најпосетуваните како од учесници така и од љубители на кинологијата од целиот Балкан.

Нема Коментари

Коментирај