Д-р Јурај Заниновиќ (1886-1969)

Јурај Заниновиќ (1886-1969)

Д-р Јурај Заниновиќ (1886-1969) е роден во Стари Град, на островот Хвар. Во 1918 година завршил медицина во Прага. Во Прилеп работел како прв дипломиран општ лекар од 1919-1960 година. Уште за време на работниот век станал легенда во здравството во нашиот град.

Д-р Јурај Заниновиќ починал во 1969 година.

Нема Коментари

Коментирај