Д-р Јордан Делов Белагуша (1894-1965)

Јордан Делов Белагуша (1894-1965)

Д-р Јордан Делов Белагуша (1894-1965) студиите по забно лекарство ги завршил во Киев, а во 1919 година ја отворил првата приватна забна амбуланта во Прилеп.

Нема Коментари

Коментирај