Јордан Бомболов со сопругата Анастасија сликани во Солун.

Јордан Бомболов

Јордан Бомболов (Бомбол) е роден во Прилеп. Потекнува од видно Прилепско трговско семејство.

По завршувањето на Солунската гимназија во 1886 година, предавал во Битолската гимназија и во машкото училиште во Прилеп, каде што бил директор од 1891 до 1893 година.

1 коментар

  • ines August 31, 2013

    Жената на Јордан Бомбол се викала Богданка,а не Анастасија.

    Respond

Коментирај