Д-р Иван Прилепчански (1905-1985)

Иван Прилепчански (1905-1985)

Д-р Иван Прилепчански (1905-1985) по потекло е од Прилеп, а роден е во Штип. Медицина студирал во Грац, Австрија, каде што и дипломирал во 1935 година. Од 1936 година се вработил во Прилеп, во амбулантата за возрасни пациенти (социјални и синдикални случаи) што се наоѓала кај градските кина. Во 1940 година го напуштил Прилеп.

Тој е еден од основачите на Црвениот Крст за Македонија, на Македонското лекарско друштво и Секцијата на превентивците на Македонија.

Нема Коментари

Коментирај