М-р Иван Крајничанец (1869-1945)

Иван Крајничанец (1869 – 1941)

М-р Иван Крајничанец е роден на 1869 година во Велес.

Негов учител бил Глигор Прличев. Во 1891 година и самиот станува учител во Велес. Подоцна школувањето го продолжува во Лозана, каде завршува фармација. Од 1906 година се населува со семејството во Прилеп, каде останува до крајот на животот. Негова најголема опсесија била собирањето народни умотворби. Иста така, неуморно се занимавал со преведувачка дејност. За својот живот и работа составил автобиографија.

М-р Иван Крајничанец починал во 1941 година.

Нема Коментари

Коментирај