Итар Пејо и Настрадин Оџа

Итар Пејо и Настрадин Оџа

Книгата „Итар Пејо и Настрадин Оџа“ во издание на „Народна младеж“ од Бугарија, издадена во 1959 година, илустрирал Илија Петров.
Голема благодарност на Иво Ников

Нема Коментари

Коментирај