Арсениј Јовков...

Илустрации од романот „Илинден“

Илустрации од романот „Илинден“

Романот „Илинден” на револуционерот Арениј Јовков е пишуван во периодот од 1914 до 1924 година.

Кон оригиналите на текстот се приложени 21 графики, илустрации кои го дообјаснуваат дејствието во романот, збогатувајќи ја и украсувајќи ја самата публикација како целина. Тие илустрации, потпишани од М. Никифоров, го објаснуваат битот на македонскиот народ како што е орачот, манастирите, селските куќи со жени во убавата селска женска носија, воденици и, на крајот, го илустрираат оживувањето на Крал Марко, од чие срце избива пламен.

Нема Коментари

Коментирај