Грбот на ВМОРО.

Илија Чкорев

Илија Чкорев е македонски револуционер, прилепски војвода на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација.

Илија Чкорев е роден во Прилеп. Во 1898 година завршил бугарска машка гимназија во Солун, а во периодот од 1900/01 година учителствувал во Кавадарци и раководел со Тиквешкиот околиски револуционерен комитет. Во 1903 година преминал во илегала и станал четник при четата на Никола Русински, а за време на Илинденското востание раководел со сопствена чета во Прилепско.

Нема Коментари

Коментирај