Хрисовула на кралот Стефан Душан, стр.1

Хрисовула на кралот Стефан Душан

Хрисовула на кралот Стефан Душан издадена на Трескавичкиот манастир ПОСТОТ Е ВО ИЗРАБОТКА…

Нема Коментари

Коментирај