Григор Ракиџиев

Григор Ракиџиев

Григор Ракиџиев е роден во Прилеп.

Бил деец на македонското револуционерно ослободително движење, четник и член на МРО.

Нема Коментари

Коментирај