1953: Членска книшка од ДТВ „Партизан“ на име Василески Живко

Гимнастиката во Прилеп

Гимнастиката во Прилеп
ПОСТОТ Е ВО ИЗРАБОТКА…

Нема Коментари

Коментирај