георги Пешков

Георги Пешков

Георги Пешков е роден во Прилеп.

Татко му Спиро Пешков се занимавал со трговија на ортомџиски производи и долги години бил советник во Прилепската општина. Георги Пешков, исто така се занимавал со трговија, но и покрај настојувањата на татко му, ја запоставил поради револуционерната дејност. Георги е брат на Никола Пешков и Рампо Пешков, исто така, дејци на ВМОРО.

Завршил Бугарска гимназија во Битола. Во 1892 година се запознал со Даме Груев и Пере Тошев, кои го привлекле кон ВМОРО. Од 1895 до 1901 година бил член на околискиот револуционерен комитет, а од 1901 година, заедно со Анастас Лозанчев и Пере Тошев, бил член на Битолскиот окружен комитет. До крајот на 1901 година, по наредба на Гоце Делчев, подготвувал Правилник на четите на ВМОРО, кој се користел само во Битолскиот револуционерен округ.

Набргу потоа, за време на Јосифовата афера, бил уапсен од властите и осуден на 101 година и бил затворен во Битолскиот затвор, а бил амнестиран во март 1903 година. По излегувањето од затвор, Пешков станал четник во четата на Никола Русински.

Како член на окружниот комитет учествувал на Смилевскиот конгрес. Тогаш, заедно со Ванчо Србаков, Цветан од Световраче и Јанаки Петров биле избрани за членови на Кичевско раководно тело, а Пешков бил реонски началник на Поречието.

За време на Илинденското востание дејствувал во раководното тело на Кичевскиот регион. По востанието станал илегалец и учествувал во борбата со српската и грчката вооружена пропаганда. Бил делегат на Прилепскиот конгрес во 1904 година.

За време на Втората балканска војна во 1913 година, заедно со војводата Михаил Думбалаков, дејствувал во позадина на грчките војски.

Загинал во близина на селото Лахна (Лагадинско).

Нема Коментари

Коментирај