Француска учителска школа „Лицеј“

Француска учителска школа „Лицеј“

Француска учителска школа „Лицеј“

Лицејот е училишна установа од општообразовниот систем, кое има ранг на привилегирано средно или вишо училиште. Освен за учителска дејност, во лицеите се подготвувале и кандидати за јавни служни, како чиновници, адвокати, правници и сл.

Нема Коментари

Коментирај