Ноември 1979: Работнички во „Пролетер“

Фабрика за расветни тела „Пролетер“

Фабрика за расветни тела „Пролетер“
ПОСТОТ Е ВО ИЗРАБОТКА…

Нема Коментари

Коментирај