Дописна картичка, 23 јуни 1935 година (Предна страна)

Дописна картичка, 23 јуни 1935 година

Пирот, 23 јуни 1935 година
До 
Спиро Спасевић
Обућар

Далматинска, 33
Прилеп
Вардарска Бановина

Мили ми

Картата од Пирот ја зедов и гледам колку криво ме разбирате.
За се ова што ви пишувам, причината је шо сум преуморен. Две години веће уше малку ће сторам од како сум овде затечен под многу тешки услови.
Да је чоек од камен напрајн ће попушчи на ова работа. Оти, освен чоек со работава шо се заморува, и чисто психички се депримира.
Например, јас еве цела година не сум бил дома!
Имам занат, алтан белезија ами еве сега сум аргат – и полошо од аргат.
Како сте вие?
Јас не сум најарен со здравјето.
Како је баба? Кирето кога ће полага?

Средечен поздрав од ваш Сотир.

Нема Коментари

Коментирај