Дописна картичка, 21 септември 1938 година (Предна страна)

Дописна картичка, 21 септември 1938 година

Прилеп, 21 септември 1938 година
До 
Mn. Ph Ћирило Спасевић
Апотека „Овче Поле“
Свети Николе

Мили Кире

Денеска ја зедовме картата и многу се зачудивме ,оти од нас не си зел писмо. Јас уше на фторијо ден ко је зедовме картата ти пишав, и сугурно веће досега ја имаш земено.
Није сме сите многу арни, исто и тебе ти пожелаваме.
Петре денеска ни се јави од Св. Гора и сигурно до недела ће си дојди.
Па тогај ће имам појће новини да ти пишам.
Јоцо се врати уше по три дни и бон си расипал, а па Петре ни кажа дека два бона ће расипел, дека појће дни ће седел.
Многу ће се испрошета… Ама му се исполни желанијето за во Св. Гора.
Па мислам на врајћајне од таму ће поминеле нис Атина, та два пати ће ја види Атина.
Сотир си дојде во неделата и ни кажа оти до граница ги испратил аџите, па вистина сега ће се смета полојна аџи.

Сега се видовме со Борка и многу те поздраува. Рече оти и тој ће ти пишел денеска.
Поздрав имаш од мајкати, да си го гледал здравјето и да не си излегувал на навечер.

Писанче је сега многу галено од баба му и од мајка му. Грат града двете над него.

Срдечни поздрави од сите
Паре
Пиши ми одма дали ће ја земиш картава.

Нема Коментари

Коментирај