Дописна картичка, 17 март 1930 година (Предна)

Дописна картичка, 17 март 1930 година

Прилеп, 17 март 1930 година
До 
Сотир Спасевић
Улица 47, Дворишна зграда, врата бр.5
Загреб

 

Драги Сотире

Чера ја примивме картичката и многу не израдува сите, а особено мене. Дека не ни прати одма писмо, мислевме да не имаш некоја незгода по пат. Многу се израдувавме оти сте ватиле стан пак заедно со Димча. Газдарицата, пишуваш ће ви давала и млеко на сабајле!
Многу убо ова како шчо кажуваше, си немал време да одиш да закусуваш на собајле и си остануваш готово секогаш гладен. Ко женава кај шо се храниш сега по една крава да ви даваше.
И да је по малце по скапо, ако – барем тој (станот) шо је од понапретнава.

Ново овдека нема нишчо – „све је старо“!
Вчера бевме V разред на Трескајц со разреднио и многу убо си поминавме.
Многу поздрав на нашинците таму а најпојће на Димча и тебе од брати Кирила.
Целува те „Цана“

Нема Коментари

Коментирај