2001: Зборник на трудови од научниот собир

Научен собир за развојот на здравството во Прилеп, 1994 година

Научен собир за развојот на здравството во Прилеп, Крушево и Македонски Брод организиран од ДНУ-Прилеп во 1994 година

На научниот собир организиран од Друштвото за наука и уметност на 23 и 24 септември 1994 година се пријавени 183 трудови од здравствените работници од Прилеп, Крушево и Македонски Брод.
Управниот одбор на Медицинскиот центар „Борка Талески“ во 2001 година издаде зборник на трудови од научниот собир.

Нема Коментари

Коментирај