Д-р Ѓорѓи Дудев (1905-1957)

Ѓорѓи Дудев (1905 – 1957)

Д-р Ѓорѓи Дудев роден е во Прилеп во 1905 година. Во 1934 година завршил медицина во Белград. За време на Втората светска војна е лекар во партизанската болница во Врановци. По завршувањето на војната, тој е еден од првите организатори на здравствениот систем во Македонија.

Тој е првиот управник на Здравствениот дом во Прилеп, со мандат од 1945 година.

По долго боледување починал во 1957 година.

Нема Коментари

Коментирај