Димче Блажески - Чалата...

Димче Блажески – Чалата

Димче Блажески – Чалата

ПИЈАНИЦА…

Дванеесет часот на полноќ бие, човекот легнува да спие.

Но не спие, сал се врти, него нешто сал го мачи, тој скоро ќе заплачи.

Тој со себе зема пари,на прагот стои еден чекор тој направи, но каде ќе скита ?

Каде ќе оди?

Од некаде тресок и песна,човекот се приближува а тресокот се зголемува.

На вратата чита КАФАНА !

Тој влегува крај девојка што пее и алкохол , смрт што сее.

Непрестајно пие ,тагата си ја мије…………..

Шес сатот наутро, човекот се клати по улица …..

Но тој не е човек……Тој е ПИЈАНИЦА !!!

Напишал: Димче Чалата

Нема Коментари

Коментирај