Расписка на ЦК на ВМРО за 20 000 лева подарени од Хаџикочов, потпишана од Тодор Александров.

Димче Хаџикочов

Димче Хаџикочов е македонски црковен деец и донатор од Прилеп.

Димче Хаџикочов е роден во 1850 година во Прилеп. Зел активно учество во борбата за црковна независност на Македонците во родниот град. Заради одредени несогласувања со лоаклните власти, бил принуден да емигрира во Бугарија. Тука зел участво во дејноста на македонско-одринската емиграција. Бил делегат на Шестиот конгрес на Македонската организација.

По смртта на Хаџикочов, по негова желба, 150 000 лева од неговите пари му биле подарени на Македонскиот научен институт за изградба на заедничкиот македонски дом во Софија.

Нема Коментари

Коментирај