Дане Стојанов

Дане Стојанов

Дане Стојанов од Крапа
Дане на почетокот бил четник во четата на србоманскиот војвода Глигор Соколов(иќ) Ламев а од 1910 година бил самостоен војвода на чета која дејствувала во Бабунскиот реон и околината на прилепските села: Маргара, Слепче, Присад и Небрегово…

Нема Коментари

Коментирај