1979 година... Поглед на црквата „Свети Никола“ - Зрзе од југоисточната страна

Црква „Свети Никола“, село Зрзе

Црква „Свети Никола“, село Зрзе

Црквата „Свети Никола“ во село Зрзе е метох на манастирот Свето Преображение во село Зрзе. Фрескоживописана е 1368/1369 година од зографот Драгослав.

Нема Коментари

Коментирај