Првата светска војна: Црквата Свети Никола во село Чепигово

Црква „Свети Никола“, село Чепигово

Црква „Свети Никола“, село Чепигово

Црквата „Свети Никола“ во село Чепигово е мала и еднокорабна градба, со полукружна апсида на источната страна. Подигната е во XIX век. На западната страна подоцна има доградено трем.

Нема Коментари

Коментирај