Црква „Свети Димитриј“, село Кривогаштани.

Црква „Свети Димитриј“, село Кривогаштани

Црква „Свети Димитриј“, село Кривогаштани

Црквата „Свети Димитриј“ е трикорабна градба, со полукружна апсида на источната страна, расчленета со три слепи ниши. Изградена е во 1912 година и истата година е живописана. Црквата има и женска црква – галерија.

Нема Коментари

Коментирај