Доктор Ѓорѓи Чкатров (1875-1923) Ѓорѓи Чкатров (1875-1923)

Д-р. Ѓорѓи Чкатров

Повеќе
Д-р Јурај Заниновиќ (1886-1969) Јурај Заниновиќ (1886-1969)

Д-р Јурај Заниновиќ

Повеќе
Јован Шајкар (1893-1980 Јован Шајкар (1893-1980)

Д-р Јован Шајкар (оски)

Повеќе
Д-р Иван Прилепчански (1905-1985) Иван Прилепчански (1905-1985)

Д-р Иван Прилепчански

Повеќе
д-р. Карпуш Благоев Бошкоски Карпуш Благоев Бошковски (1951 – 2007)

Карпуш Благоев Бошковски

Повеќе
1917: Пред воената болница 210 во Прилепските касарни Здравство

Здравството во Прилеп

Повеќе