Јован Шајкар (1893-1980 Јован Шајкар (1893-1980)

Д-р Јован Шајкар (оски)

Повеќе
Д-р Јордан Делов Белагуша (1894-1965) Јордан Делов Белагуша (1894-1965)

Д-р Јордан Делов Белагуша

Повеќе
д-р Методија Тројачанец (1897-1981) Методија Тројачанец (1897-1981)

Методија Тројачанец

Повеќе
1917: Пред воената болница 210 во Прилепските касарни Здравство

Здравството во Прилеп

Повеќе