2001: Зборник на трудови од научниот собир Научен собир за развојот на здравството во Прилеп, 1994 година

Научен собир за развојот на здравството во Прилеп, Крушево и Македонски Брод

Повеќе
Прим. д-р Томислав Шапчески Прим. д-р Томислав Шапчески

Прим. д-р Томислав Шапчески

Повеќе
Проф. д-р академик Петар Жешков Петар Жешков

Петар Жешков

Повеќе
Прим. д-р. Трајче Бошкоски. Прим. д-р. Трајче Бошкоски

Прим. д-р. Трајче Бошкоски

Повеќе
30-те години од минатиот век: Аптека во Прилеп... Првите аптеки во Прилеп

Првите аптеки во Прилеп

Повеќе
Македонски научен институт Михаил Иванов

Михаил Мирчев Иванов

Повеќе
01 Глигор Тофоски

Глигор Тофоски

Повеќе
Примариус Д-р Христо Брашнаров Примариус Д-р Христо Брашнаров

Примариус Д-р Христо Брашнаров

Повеќе
М-р Иван Крајничанец (1869-1945) Иван Крајничанец (1869 – 1941)

М-р Иван Крајничанец

Повеќе