Проф. д-р академик Петар Жешков Петар Жешков

Петар Жешков

Повеќе
Прим. д-р. Трајче Бошкоски. Прим. д-р. Трајче Бошкоски

Прим. д-р. Трајче Бошкоски

Повеќе
30-те години од минатиот век: Аптека во Прилеп... Првите аптеки во Прилеп

Првите аптеки во Прилеп

Повеќе
Македонски научен институт Михаил Иванов

Михаил Мирчев Иванов

Повеќе
01 Глигор Тофоски

Глигор Тофоски

Повеќе
Примариус Д-р Христо Брашнаров Примариус Д-р Христо Брашнаров

Примариус Д-р Христо Брашнаров

Повеќе
Д-р Јурај Заниновиќ (1886-1969) Јурај Заниновиќ (1886-1969)

Д-р Јурај Заниновиќ

Повеќе