Тефтерот од Мице Kазанџија 1909-1930 Тефтерот од Мице казанџијата 1909-1930 година

Тефтерот од Мице казанџијата 1909-1930

Повеќе
Јули 1937: Петре Пагурџија - Увце Петре Пагурџија – Увце

ПЕТРЕ УВЦЕ

Повеќе
1958: Ѕидање на куќа во Старо Корзо... Мајсторски (ѕидарски) еснаф

Мајсторски (ѕидарски) еснаф

Повеќе
1918: Самарџиска работилница во Прилеп... Самарџиски еснаф

Самарџиски занает

Повеќе
Прва светска војна: Воденица во Мариово... Воденичарство и каменарство

Воденичарството и каменарството

Повеќе
Прилепски чупи - шнајдерки... Терзискиот еснаф

Терзискиот еснаф во Прилеп

Повеќе
1928: „За успомен... Посластичара код Јована Биџовића“ Алваџиско – посластичарски еснаф

Ориенталната чаршија и град

Повеќе
1917: Германски војници гледаат девојки од прилепско кои газат кал за правење на црепни... Грнчари

Грнчарството

Повеќе
1917: Сновење на јаток за ткаење... Ткајачи

Ткајачи

Повеќе
1996: Томе Петрески - народен гајдаџија и изработувач на народни инструменти. Изработувачи на народни инструменти

Изработувачи на народни инструменти

Повеќе