Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска

Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска

Повеќе
1926: Петар Поп-Антоски во Чешка како студент по винарство и земјоделство... Прилепска студентарија…

Студентски живот…

Повеќе
3 ноември 1967: Новата зграда на Вишата економска школа Високо образование

Високо образование

Повеќе
2003: Зградата на Економскиот факултет во Прилеп Економски факултет

Економски факултет

Повеќе