1994: Логото од хотел „Липа“ Хотел „Липа“

Хотел „Липа“

Повеќе
1974: Продавницата од „Центропромет“ кај „тунелот“... Центропромет

Центропромет

Повеќе
Прилепчанки на семинар за книговодителки во Отешево. Книговодители

Книговодители

Повеќе
Шеесеттите години од минатиот век. Вработени во Архивот на град Прилеп. Прилепскиот архив

Прилепскиот архив

Повеќе
11.11.1991: Свечено пуштање на реновираната бензинска пумпа кај Здравствениот дом. Бензински станици

Бензински станици

Повеќе
„Старата пошта“. Прилепската пошта

Прилепската пошта

Повеќе
Градското народно претпријатие „ГРАНАП“ во педесеттите години од минатиот век. „Гранап“

„Гранап“

Повеќе
1989: Цвеќарката Верка Мијаческа. Цвеќари

Цвеќари

Повеќе
„Од пред работилницата со рабата од Славе Здравев...“ Превоз на патници и стоки

Превоз на патници и стоки

Повеќе
Мај, 1969: Спомен од семинарот на синдикални раководители на општина Прилеп, одржан во Крушево. Останати дејности

Останати дејности

Повеќе