2014: Драган Попоски - Дада Драган Попоски – Дада

Драган Попоски – Дада

Повеќе
Ристо Калчевски Ристо Калчевски

Ристо Калчевски

Повеќе
1967 г.   Споменикот „Крале Марко„ изработен од Боро Крстевски, во 1963 година Скулпторство

Скулпторство

Повеќе
Илија Кавкалески Илија Кавкалески

Илија Кавкалески

Повеќе
Василе Десоски... Василе Десоски

Василе Десоски

Повеќе
Стеван Василески: „Автопортрет“ Стеван Василески

Стеван Василески

Повеќе
Трајче Николоски Трајче Николоски

Трајче Николоски

Повеќе
Благоја Богески Благоја Богески

Благоја Богески

Повеќе
Слободан Михајлоски - Данче: „Автопортрет“. Слободан Михајлоски – Данче

Слободан Михајлоски – Данче

Повеќе
Ѓорѓи Ачески – Аче Ѓорѓи Ачески – Аче

Ѓорѓи Ачески – Аче

Повеќе